dumpsite

CENTRET VED LOSSEPLADSEN

Leif og Susanne Madsen besøgte lossepladsen for første gang i 2004 efter at have hørt, at der boede mennesker der. Det chokerede dem at se den nød, kvinder og børn levede i. Mennesker, svin og gribbe ledte alle efter noget spiseligt, hver gang der kom en lastbil med et nyt læs affald. Sultne og snavsede børn gik omkring uden sko på bunker af affald indeholdende alt muligt lige fra snavsede poser til brugte sprøjter. Mange havde travlt med at finde ting, der kunne sælges eller bruges til fremstilling af hjemmebryg, og kvinderne placerede deres små børn i papkasser for bedre at kunne bevæge sig frit. Besværligheden og håbløsheden var ubeskrivelig, og på det tidspunkt var der ikke noget hjælpearbejde.

NLAI lejede et hus i nabolaget og startede en børnehave og en klasse for unge kvindelige analfabeter og for børn med ringe eller slet ingen tidligere skolegang. Efterfølgende har andre hjælpeorganisationer påbegyndt projekter i området.
I 2005 var der i Danmark en indsamling til fordel for hjemløse børn i Afrika. NLAI var så heldig at være med blandt de organisationer, som fik del i indsamlingen, hvilket gjorde det muligt at åbne et permanent center i 2007. Krisecenteret, der hedder Tumaini Jipya og som betyder ”Nyt Håb”, ligger i nærheden at lossepladsen.

I 2009 indviedes på samme sted NLA-Tumaini Nursery School, en børnehave med tre klassetrin. Skolens ca. 60 elever får undervisning og måltider sponsoreret af NLAI. Desuden får børnene et sundhedstjek, modtager hver tredje måned medicin mod orm etc., og i nogle tilfælde dækker NLAI deres udgifter ved hospitalsophold.