nlai employees

Organisationen

New Life Africa International kan beskrives kort som en non-profit hjælpe- og uddannelsesorganisation for Nakurus fattige og marginaliserede børn, unge og kvinder. Alt arbejde i NLAI er baseret på kristne principper og værdier, men vi udelukker ikke folk, som har en anden overbevisning, fra at modtage hjælp. NLAI tilbyder hjælp til alle uanset tro, køn og race i det omfang, det er muligt. Uddannelse hjælper med at give folk håb om en fremtid og kan være vejen ud af fattigdom.

Se organisationsdiagrammet i et separat dokument her.


Vores vision er at skabe fremtidens ledere


Missionserklæring

Møde behovet fra de subsistensløse og forældreløse med et holistisk udgangspunkt i det sociale, i uddannelse og i detåndelige kald baseret på evangeliet om Jesus Kristus.

Hovedformål

At redde, rehabilitere, uddanne og reintegrere børnene i det omgivende samfund.


Flaticon_39319

NLAI’s bestyrelse holder møde en gang om måneden. Bestyrelsen består af skolens rektor, chefen for de socialfaglige medarbejdere, NLAI’s direktør, kirkens præst og Susanne og Leif Madsen.

Afdelingsmøder bliver holdt en gang om måneden. En repræsentant fra hver afdeling i NLAI mødes for at diskuttere daglige opgaver (10-12 personer). Medarbejderudviklingskurser bliver tilbudt hvert år.

Bestyrelsens 10 medlemmer

Formand: Pastor David Ford
Næstformand: Jack Dupress
Sekretær: Susanne Madsen
Bestyrelsesmedlem: Ann Kiilo
Bestyrelsesmedlem: Esther Kamoche
Kasserer: Leif Madsen
Kasserer assistent: Paul Tocco
Bestyrelsesmedlem: Donna Tocco
Bestyrelsesmedlem: Armide Merid
Bestyrelsesmedlem: Estelle Dupres
Bestyrelsesmedlem: Zelealem Mekonnen

Sponsors:

logo-retina