ORGANISATION

Find ud af, hvordan New Life Africa International er struktureret

New Life Africa International er en non-profit organisation, som hjælper fattige og marginaliserede børn og unge med uddannelse og social hjælp i Nakuru, Kenya.

VISION

At træne og uddanne fremtidens ledere.  

MISSION

At møde behovene hos nødlidende og forældreløse børn gennem en holistisk tilgang til livet i socialpædagogisk og åndelig tjeneste baseret på evangeliet om Jesus Kristus.

MOTTO

Vi vil hjælpe børn til at lykkes i livet.

New Life Africa International er en registreret non-profit organisation i Kenya og solidt forankret med grundskole, syuddannelse, børnehjem og støtte til unge på videregående uddannelser. 

 

I 1996 begyndte Susanne og Leif Madsen fra Danmark sammen med Pastor David Ford fra Kenya et gadebørnsprojekt, som sidenhen er vokset til en stor organisation med bredt favnende afdelinger til støtte for sårbare børn og unge. New Life Africa International er baseret på kristne værdier og principper og tilknyttet Betania Kirkecenter i Blåhøj i Danmark. 

Mød vores medarbejdere

Susanne Madsen
Director

Leif Madsen
Director

Kennedy K. Kariuki

Manager

Jane Makena 
Leder for NLAI Skole

Annah Kiilu
 Tilsynsførende for børnehjemmet og for børn på andre skoler

Lynah Mato
Leder af NLAI Syskole

Susanne og Leif Madsen er Directors for New Life Africa International og står for den overordnede ledelse og fundraising. I Kenya ledes NLAI til dagligt af manager Kennedy K. Kariuki med afdelingsledere for de enkelte områder, som kan ses ovenfor.

 

En styregruppe (Steering Committee) og områdeledere (Departmental Committee) mødes regelmæssigt og holder styr på afdelingernes struktur og drift. Alle medarbejdere tilbydes hvert år relevant kompetenceudvikling for at styrke deres udvikling og trivsel.

LÆRERE FRA NLAI SKOLEN 2023

SOCIALRÅDGIVERE FRA BØRNEHJEMMET 2023

PERSONALE FRA KØKKEN, RENGØRING OG VEDLIGEHOLD 2023

Vores økonomi

Da vi er en privat non-profit organisation, modtager vi ikke økonomisk støtte fra de kenyanske myndigheder. Alle aktiviteter finansieres ved støtte fra private givere, virksomheder og fonde. Vi støttes også af udviklingsbistand fra den Færøske regering.

 

Indsamlede midler administreres gennem Betania Kirkecenters Ydremission. Regnskaber kan findes på Betania.dk. Gaver er fradragsberettiget efter §8A, og kirken er ligeledes berettiget til at modtage arv. Den daglige økonomi for driften af vores børnehjem og skoler revideres af ekstern revisor i Kenya.

 

Har du spørgsmål til økonomi, er du velkommen til at kontakte os på newlifeafricainternational@gmail.com.

Donation infos

You should provide us with your address and phone number, in the donation commets. In order to recieve a newsletter.

If you have any preferences concerning gender or class, NLAI will attempt to meet your wishes. The sponsorship continues as long as you wish. Please let us know if you for any reason do not want to continue. Contact us at newlifeafricainternational@gmail.com.