Om os

Få mere at vide om NLAI

New Life Africa International er en omfattende non-profit organisation, der tager sig af fattige og marginaliserede børn og unge i Nakuru, Kenya.

Vi tilbyder gratis undervisning til udsatte børn og unge og et hjem til forældreløse og gadebørn. Målet er at rehabilitere og uddanne børnene, så de kan forsørge sig selv og tage aktivt del i samfundet.

 

Vi er veletablerede med grundskole, en syskole og et børnehjem, og vi støtter unge på videregående uddannelser. Derudover rækker vi ud til lokalsamfundet. New Life Africa International baserer sig på kristne værdier og principper.

VORES MISSION

At møde behovene hos nødlidende og forældreløse børn gennem en holistisk tilgang til livet i socialpædagogisk og åndelig tjeneste baseret på evangeliet om Jesus Kristus.

0 +

BØRN PÅ BØRNEHJEMMET

Vi sørger for, at forældreløse og sårbare børn har et hjem.

0 +

ELEVER I BØRNEHAVEKLASSE OG FOLKESKOLE

Vi underviser elever i vores egne skoler og støtter elever i lokale skoler.

0 +

ELEVER I GYMNASIET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Vi støtter elever, der går i gymnasiet, på colleges og universitetet.

NLAI'S HISTORIE

I 1994 blev Susanne og Leif Madsen sammen med deres 5 børn udsendt som missionærer til Kenya fra Betania Kirkecenter i Danmark. Dette var begyndelsen på en rejse, hvor Gud har ændret livet for tusinder.

ORGANISATIONEN

NLAI er en registreret non-profit organisation. Du kan læse mere om vores ledelse og økonomi her.

Donation infos

You should provide us with your address and phone number, in the donation commets. In order to recieve a newsletter.

If you have any preferences concerning gender or class, NLAI will attempt to meet your wishes. The sponsorship continues as long as you wish. Please let us know if you for any reason do not want to continue. Contact us at newlifeafricainternational@gmail.com.