Børnehjem

Børnehjemmet

I NLAI-centret er der oprettet børnehjem for både piger og drenge. De fleste af disse børn er forældreløse gadebørn eller børn, som på anden måde er blevet svigtet.


Cirka 45 drenge er nu en del af drengehjemmet New Life Boys House og cirka 65 piger er en del af pigehjemmet New Life Girls House. Børnenes alder ligger hovedsagelig mellem 4 og 20 år.


Drengehjemmet blev åbnet i 1997 og pigehjemmet i 2003. I 2007 indviedes et nyt moderne pigehjem, rejst af NLAI. Det er NLAI’s mål at rejse tilstrækkeligt med midler, så der kan bygges et tilsvarende moderne hjem til drengene.

Børnene bliver tilbudt professionel rådgivning og pleje for at hjælpe dem ud af de traumer, de har med sig. Målet for alle pigerne og drengene på NLAI’s børnehjem er, at deres liv må blive forvandlet gennem en genoprettelse af tilliden til voksne og ved at vise dem, at de er elskede og værdifulde og således opbygge deres selvværd. Alle børnene på børnehjemmet får deres ophold finansieret af sponsorater, indtil de har fuldført deres uddannelse. I den efterfølgende udslusningsproces nedtrappes sponsorstøtten over tre måneder, hvorefter de vil være i stand til sørge for sig selv. Mange tidligere beboere fra børnehjemmet kan nu klare sig selv, ligesom nogle er blevet gift og har fået børn.


Drengehjemmet

IMG_9335

Ved slutningen af 1997 flyttede de første syv drenge ind i det netop åbnede drengehjem. Disse syv drenge fik tømmerundervisning i en klasse, der var oprettet blot to år tidligere med henblik på at hjælpe nogle af de hjemløse gadebørn. Man anslår, at der i hele Nakuru-distriktet er ca. 3800 gadebørn, og at behovet for at kunne tilbyde disse børn et alternativ til gaden bliver mere og mere tydeligt. I dag er der ca. 45 drenge på hjemmet, og de, som er der på daglig basis, sover i en stor sovesal under hjemmets opsyn.

I hjemmet møder drengene en omsorg og forståelse, der står i skærende kontrast til deres tidligere barske tilværelse. Alle drengene går i primary school ( skole for de 5-11-årige ) eller secondary school (skole for de 12-18- årige) eller bliver optaget på en ungdomsuddannelse.

I fritiden dyrker drengene sport – især rugby og fodbold – øver akrobatik, spiller musik og er aktive i kirken.


Pigehjemmet

girls-house

Efter at drengehjemmet blev startet op, var der et stigende antal piger, som kom for at få hjælp. Hverken kommunen eller regeringen kunne tilbyde hjælp til pigerne, som enten var blevet forladt eller blevet ofre for vold eller seksuelle overgreb. Derfor startede vi i 2003 New Life Girls Home, et hjem for udsatte piger og teenagere. En gruppe piger flyttede ind i det nyetablerede hjem i trygge omgivelser, hvilket medførte en stor ændring i deres liv. Da der hele tiden kom nye piger til, voksede behovet for bedre faciliteter.

I 2007 kunne pigerne således flytte ind i et nybygget, toetages hus med køkken, spisesal, dagligstue, badeværelser, toiletter og fire-sengs værelser. Det er et moderne hus, hvor hele det 570 m2 store gulvareal er beklædt med klinker, ligesom væggene i køkken, badeværelser og på toiletterne er beklædt med fliser. I øjeblikket er 65 piger en del af hjemmet, hvor fire ’forældre’ tager sig af dem på skift. Alle pigerne går i primary school (5-11 år), secondary school (12-18) eller bliver optaget på en uddannelse. Sammen med personalet hjælper pigerne med udførelsen af huslige pligter som tøjvask, rengøring og madlavning. Det hjælper med at give dem nogle grundlæggende færdigheder, så de i fremtiden vil kunne klare sig selv. I fritiden elsker pigerne at deltage i sang, dans, sport eller aktiviteter i kirken.