BØRNEHAVE OG GRUNDSKOLE
Første gang at de studerende tager den nye skolebygning i brug – New Life Africa skolen 2014

Skoler

I Kenya er grundskolen gratis, men man skal selv betale skolebøger, skoleuniform (som er obligatorisk), borde og stole og ofte skal man også betale en byggeafgift. Mange svagt stillede familier er ude af stand til at betale disse udgifter, som desværre udelukker mange børn fra en almindelig skolegang og således blokerer deres mulighed for at bryde med fattigdommen.


New Life Africa School tilbyder gratis skolegang til 550 børn og unge. Mange af eleverne kommer lige fra gaden eller fra slumkvarteret, og mange har hverken forældre eller anden familie, der kan betale udgifterne ved at gå i den offentlige skole.


Skolen består af en børnehave med klasser på tre niveauer og en grundskole med 1. til 8. klasse, som afsluttes med en eksamen. Skolen har også en klasse for voksne, hvor elever med ingen eller kun lidt skolegang kan få undervisning uanset alder. På skolen får alle elever to måltider om dagen, hvilket for nogle elever er den eneste mad, de får i løbet af dagen. Alle elever på skolen får en skoleuniform, sko og undervisningsbøger mv. og som en af de få skoler i Nakuru får eleverne undervisning i edb.

Efter fuldførelsen af 8. klassetrin, er der nogle af eleverne der modtager sponsorstøtte, så de kan fortsætte i secondary school og på en videregående uddannelse. Et pointsystem afgør hvilke elever, der kan få fortsat sponsorstøtte for at sikre, at kun de, der vil kunne gennemføre secondary school får muligheden.


Gymnasiet og videregående uddannelse

IMG_2395

Almindeligvis tages secondary school og videregående uddannelse i Kenya på kostskoler. Efter fuldførelsen af ottende klasse ved New Life Africa School, vil nogle af eleverne fortsat kunne få sponsorstøtte til de fire år på secondary school og muligvis til en endnu højere uddannelse. For at afgøre hvilke elever der skal gå videre, bruges der et pointsystem. Det sker for at sikre, at de optagne elever også vil kunne fuldføre det.

Når eleven har fuldført secondary school, bliver de tilbudt en videregående uddannelse enten ved en højere læreanstalt eller et universitet. Alle børn på børnehjemmene får tilbudt en passende uddannelse, også hvis de ikke lever op til adgangskravene til secondary school. De unge kan vælge mellem mange forskellige praktiske uddannelsesforløb, som ikke kræver et eksamensbevis fra secondary school. Alle børn fra børnehjemmene bliver støttet, indtil de har fuldført en uddannelse og kan klare sig selv. Derefter gennemgår de unge fra børnehjemmene en udslusningsproces, hvor også den økonomiske støtte bliver trappet ned over tre måneder, hvorefter de skal lære at klare sig selv.


Børnehaven Tumaini

IMG_0860

Børnehaven er placeret på samme grund som dag-krisecentret Tumaini Jipya, som betyder ’nyt håb’, og ligger i nærheden af Nakurus losseplads. Børnehaven, som blev startet i 2009, består af tre klasser på forskellige alderstrin, i hver deres værelse. Gennem NLAI får ca. 60 børn sponseret både undervisning og måltider. Børnene får et helbredstjek, og hver tredje måned får de en medicinkur mod orm etc. I nogle tilfælde dækker NLAI også hospitalsudgifter.

Børnenes forældre lever i den yderste fattigdom i slumkvartererne rundt om lossepladsen. Kenyas skolesystem kræver, at børn skal have gået i børnehave, for de kunne blive optaget i grundskolen. De fleste børnehaver i Kenya er privatskoler, som kun modtager børn mod betaling. Derfor er der mange børn fra underprivilegerede familier, der ikke har mulighed for at komme i børnehave og derfor heller ikke får mulighed for senere at komme i grundskolen.

Børn i andre skoler

NLAI giver også støtte til børn, så de får mulighed for at gå i lokale skoler. Dette er hovedsagelig børn fra New Life Africa Tumaini børnehaven, som skal videre i skolesystemet. Disse børn bliver ikke optaget i New Life Africa School, da den ligger for langt væk fra kvarteret nær lossepladsen, hvor disse børn bor.