boys-house-page

VORE DRENGE BEHØVER ET NYT HUS

Vi er nu i gang med at indsamle midler til et nyt drengehus, som der har været behov for i mange år. I det sidste nyhedsbrev var der et udkast til en ny bygning, men nu er der en kenyansk arkitekt, som arbejder på projektet, da det skal bygges efter kenyanske standarder og byggeregulativer. Den samme bygningskonstruktør, som byggede skolen, har givet os et tilbud på hele byggeriet, og det næste skridt er nu at ansøge om byggetilladelse.


Indtil nu har vi indsamlet cirka kr. 1.2 mio. Det samlede byggebudget ligger på cirka 2.1 mio. Vi har ansøgt forskellige fonde, og vi håber og beder om, at vi ad den vej kan rejse flere midler.Du kan blive involveret

Da beløbet til finansiering af bygningen er så stort, har vi brug for, at også mange private investorer vil hjælpe til. Da vi byggede skolen, kom de fleste penge fra private donorer. Hvis du har mulighed for at involvere dig i projektet, så skriv blot ”Drengehus” på din indbetaling, så vil beløbet blive overført til den særlige byggekonto for ”Drengehus”. Sammen med dig, tror vi, at projektet vil lykkes, så drenge kan komme til at bo i et hus med tidssvarende faciliteter.