women-crisis

Krisecenter for kvinder

Med en toårig støtte fra DANIDA, IAS og i samarbejde med Filadelfia Church og NLAI blev det muligt at påbegynde et døgncenter for kriseramte kvinder indenfor kirkens område. I 2005 modtog vi et stort beløb fra en landsindsamling på dansk TV til fordel for hjemløse børn i Afrika. Med dette beløb blev der i 2007 startet et lignende dag-krisecenter i nærheden af byens losseplads.


Formålet med begge disse krisecentre er at hjælpe misbrugte teenage-piger og kvinder, prostituerede og enker, som er blevet ofre for seksuel, fysisk og psykisk vold.


Eftersom mange af teenagepigerne og kvinderne aldrig har gået i skole, tilbydes der hver dag undervisning i læsning og skrivning på begge centre. Der tilbydes også kurser i hygiejne, børnepasning, menneskerettigheder og seksualundervisning.

Centrene tilbyder undervisning i patchwork, hvor både teenagepiger og kvinder kan lære at lave smukke tæpper. Materialerne til dette bliver doneret af forskellige butikker. Desuden lærer de at fremstille tasker i mange forskellige former, størrelser og farver af bl.a. plastikposer. Plastikposerne indsamles fra gaden eller lossepladsen, hvorefter de bliver vasket og flettet til smukke tasker. På centrene hækler de også med garn doneret fra Danmark. På Filadelfia-centret fremstilles desuden trækulskugler. Det sker ved at jord blandes med små kasserede trækul i vand. Efter tørring kan de bruges ved madlavning. Al produktion sker med salg for øje, så kvinderne får en indtægt til dækning af daglige fornødenheder som mad, husleje, tøj etc.


Den største udfordring er at gøre de to krisecentre bæredygtige, da de kun modtog en fast økonomiskstøtte i opstart-fasen.


Nu støtter NLAI krisecentrene med et fast månedligt beløb. Det er imidlertid NLAI’s partner, Filadelfia-kirken, som nu har eneansvaret for de daglige aktiviteter og for den videre udvikling af centrene. Centrene ansøger nu såvel lokalt som Danida i Danmark om midler til at række ud i lokalområdet gennem informationskampagner og undervisningslektioner i skoler og på offentlige steder om emner som kvinders rettigheder, om fred og forsoning.

Der er også påbegyndt et ”bedstemor”-projekt, hvor tolv bedstemødre fik hver en so, de skulle holde. Tanken bag projektet er, at bedstemødrene senere kan sælge de pattegrise, soen får og dermed tjene til livets ophold. En af pattegrisene skal så gives videre til en anden bedstemor, hvorved projektet kan vokse, så flere og flere bedstemødre kan få glæde af det. Indtil nu er der atten bedstemødre, som har en so.


CENTERET VED FILADELFIA-KIRKEN

IMG_7923

Centeret er placeret i et hjørne af Filadelfia-kirkens grund med en sikkerhedsmur omkring. Inde på området er der sovesal, stue, køkken, kontorer og klasseværelser. Der er også en have, hvor kvinderne kan lege med deres børn. Tilsammen bidrager disse faciliteter til at skabe et miljø, hvor kvinderne kan føle sig trygge.

De kvinder, som gør brug af centeret, er helt ned til fjorten år, og mange af dem har børn. Op til tolv kvinder med børn kan bo på centeret. NLAI sørger for at finde sponsorer til børnene, så de kan komme i skole, få en uddannelse og forhåbentlig komme ud af den fattigdom, de hidtil har levet i. Det er en livsforvandlende proces, som finder sted på centeret, hvor kvinderne og de unge piger får nyt håb for fremtiden.


CENTERET VED LOSSEPLADSEN

IMG_2659

Leif og Susanne Madsen besøgte lossepladsen for første gang i 2004 efter at have hørt, at der boede mennesker der. Det chokerede dem at se den nød, kvinder og børn levede i. Mennesker, svin og gribbe ledte alle efter noget spiseligt, hver gang der kom en lastbil med et nyt læs affald. Sultne og snavsede børn gik omkring uden sko på bunker af affald indeholdende alt muligt lige fra snavsede poser til brugte sprøjter. Mange havde travlt med at finde ting, der kunne sælges eller bruges til fremstilling af hjemmebryg; og kvinderne placerede deres små børn i papkasser for bedre at kunne bevæge sig frit. Besværligheden og håbløsheden var ubeskrivelig, og på det tidspunkt var der ikke noget hjælpearbejde.

NLAI lejede et hus i nabolaget og startede en børnehave og en klasse for unge kvindelige analfabeter og for børn med ringe eller slet ingen tidligere skolegang. Efterfølgende har andre hjælpeorganisationer påbegyndt projekter i området.
I 2005 var der i Danmark en indsamling til fordel for hjemløse børn i Afrika. NLAI var så heldig at være med blandt de organisationer, som fik del i indsamlingen, hvilket gjorde det muligt at åbne et permanent center i 2007. Krisecenteret, der hedder Tumaini Jipya og som betyder ”Nyt Håb”, ligger i nærheden at lossepladsen.

I 2009 indviedes på samme sted NLA-Tumaini Nursery School, en børnehave med tre klassetrin. Skolens ca. 60 elever får undervisning og måltider sponsoreret af NLAI. Desuden får børnene et sundhedstjek, modtager hver tredje måned medicin mod orm etc., og i nogle tilfælde dækker NLAI deres udgifter ved hospitalsophold.